Spelutbildningar

Yrkeskategorier

Speldesigner
Speldesignern har ansvar för utveckling och genomförande av det överordnade spelkonceptet i förhållande till alla spelets olika element och nivåer, d.v.s. spelets ”gameplay” (regler och förutsättningar för att de produceras en god spelupplevelse) i alla dess delar (spelmekanik, spelets balans, spelets navigering, spelets handlingsstrukturer, spelfiktionen och spelupplevelsen) och att detta upplevs kontinuerligt i designen av spelvärlden, spelkaraktärer och spelstruktur på alla nivåer. Detta sker utifrån en grundlig kunskap om dataspelteori, som omfattar både spelhistoria, spelgenrer och spelestetik, men även en grundlig kunskap i andra populärkulturer.

Speldesignern har ansvar för, i samarbete med producenten, att planera och värdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser. Därutöver har Speldesignern ansvar för det speldesignmässiga i designdokumentet.

Hur utbildar man sig till speldesigner?

Att utbilda sig till speldesigner är mycket komplicerat. Det är mycket som ska in på schemat och ofta är det så att personen i fråga redan innan utbildningen har en hel del förkunskaper. Det finns designutbildning på Playgroundsquad, Högskolan i Skövde och på Futuregames.

Hur långt tid tar det innan man blir speldesigner på ett spelföretag?

Det är extremt sällan någon går direkt från en utbildning till att bli speldesigner på ett spelföretag. Startar man ett eget företag är det en annan sak men det är fortfarande ett yrke som kräver en hel del erfarenhet. För att bli speldesigner kan man ta andra vägar, t.ex. genom att jobba på QA eller som leveldesigner. På större företag med två studios har man två speldesigners som tar det övergripande designbesluten men på små företag kan det vara så att speldesignern får jobba med att programmera eller jobba med levels. Att bli speldesigner på ett större företag kan ta många år.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du speldesigner och leveldesigner under SSYK 2456 Formgivare. I och med att AF:s databas är från 1988 så kategoriseras moderna yrken i befintlig struktur. De olika benämningarna som används är:

 • Designer, game
 • Designer, level

Leveldesigner
Utifrån gamedesignerns upplägg till spelets gameplay och AD:ns visuella upplägg till spelets grafiska stil är det leveldesignerens uppgift att komma med förslag till banans rumsliga utformning och uppbyggnad. Detta görs med en enkel digital modell.

Denna modell ingår tillsammans med moodpaintings i den grundläggande diskussion för att säkra att storyn, gameplay, grafisk stil och karaktärer samt banans uppbyggnad samstämmer.

Därifrån arbetar leveldesignern vidare med det rumsliga uttrycket, materialkänsla, konstruktionernas uttryck, byggnadsdetaljer, fasaduttryck med mera i samarbete med AD:n och de andra grafikerna.

Hur utbildar man sig till leveldesigner?

Det finns en leveldesignutbildning i Sverige och det är på The Game Assembly i Malmö.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du speldesigner och leveldesigner under SSYK 2456 Formgivare. De olika benämningarna som används är:

 • Designer, game
 • Designer, level

Art Director (AD)

AD medverkar i utvecklingen av spelkonceptet, med ansvar for spelets visuella utformning. I samarbete med projektledaren, och med ansvar för work flow av den visuella produktionen, planlägger och värderar AD:n omfånget av det grafiska arbetet i tid och resurser.

På ett spelföretag har man troligtvis enbart en AD.

Hur utbildar man sig till art director?

Det finns ingen art director-utbildning i spel. AD är något man blir efter flera års erfarenhet av att jobba som spelgrafiker. Är det 3D som företaget jobbar med så har ADn troligtvis en 3D-grafikutbildning bakom sig.

Men bara för att man har jobbat med spelgrafik i många år betyder det inte att man automatiskt blir AD. För att bli AD måste man ha god förmåga att planera och strukturera arbete, ha god verbal förmåga när det gäller att berätta vad som är bra eller dåligt med en bild samt god samarbetsförmåga.

Hur långt tid tar det innan man blir art director på ett spelföretag?

Det tar ett antal år innan man får möjlighet att bli AD. Man ska ha många kvalitéer utöver sin bildmässiga förmåga. Noggrannhet, struktur, förmåga att samarbeta och stark kommunikationsförmåga både när det gäller samarbete och angående bilder.

Var kan man utbilda sig i spelgrafik med sikte mot att bli AD?

En bra start är att gå 3D-grafikutbildningarna på Playgroundsquad, Futuregames, Högskolan i Skövde och The Game Assembly.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 3471 Tecknare, illustratör, dekoratör m.fl. Benämningen är:

 • Grafiker, 3D eller 2D.

Spelprogrammerare

Spelprogrammerare delas upp i lead och vanlig spelprogrammerare. Lead spelprogrammeraren deltar i förproduktionen med ansvar för vad som  programmeringsmässigt är möjligt. Lead spelprogrammerare har även ansvar för att dela upp designdokumentet till mindre programmeringsbara delmål och att deadlines för dessa hålls. Under själva produktionen har lead spelprogrammerare ansvaret för  att de överordnade programmeringsmässiga designvalen följer speldesignen och den visuella stilen spelet har. Lead spelprogrammeraren har dessutom ansvaret för att det görs ett tekniskt designdokument. Det betyder att Lead spelprogrammeraren har ansvar i samarbete med producenten att planera och värdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser.
Lead spelprogrammeraren har ansvar för det programmeringsmässiga delen av designdokumentet.

Vad gör en spelprogrammerare?

Spelprogrammeraren har ansvar för att programmera de enskilda delarna i spelet och att dessa överensstämmer med designdokumentet och den visuella stilen. Spelprogrammeraren ska dessutom dokumentera och synliggöra essentiella designval för de enskilda delarna så att de kan ingå i det tekniska designdokument.

Lead Game Play Programmer – Anders Holmquist, Massive a Ubisoft studio

Tools Programmer – Johan Rönnqvist, Massive a Ubisoft studio

Hur utbildar man sig till spelprogrammerare?

Man kan utbilda sig till programmerare på de flesta tekniska universitet och högskolor. Men gör man det ska man vara medveten om att det inte är med inriktning på spel. Inte för att det är annan typ av programmering, utan för att man som student inte får samarbetet med andra likasinnade. Dem får man hitta på andra ställen. Vill man utbilda sig med andra som har samma mål med sin utbildning bör man välja utbildning med inriktning mot spel. Är man intresserad av att gå på högskola så kan man välja Högskolan i Skövde. Har man siktet inställt på kvalificerad yrkesutbildning så är det Playgroundsquad eller The Game Assembly.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 2131 Systemerare och programmerare. De olika benämningarna som databasen definierar är följande:

 • Programmerare, computer games
 • Programmerare, console games
 • Programmerare, mobile games
 • Programmerare, handheld games
 • Programmerare, web games
 • Quality Assurance/Speltestare

Producent

Producenten har ansvarar för att leda projektet och har därmed ansvaret för att allt fungerar och att produktionen blir klar i tid med den kvalité som kunden vill ha.

Producern på större företag har hand om själva utvecklingen innan spelet lanseras. Efter lanseringen är det ofta en annan producer som tar över, en Live producer, han/hon har ansvaret över spelet då det finns ute på marknaden. Ser till att det finns med på mässor och att communityt lever vidare med varumärket.

Åsa Roos – Producer, Avalanche studios

Producer – Jörgen Tharaldsen, Artplant


Live Producer – JOhan Oldbring, Massive a Ubisoft studio

Producenten har det överordnade ansvaret för att samla designdokumentet och att alla levererar relevant information till de olika delarna. Samt ansvaret för de produktionsmässiga delarna av designdokumentet

Var kan man utbilda sig till producent?

Det finns ingen dedikerad spelproducentutbildning i Sverige. Att bli producent kräver många års erfarenhet av spelproduktion. Ofta är det så att man har jobbat inom en annan yrkeskategori innan man tar steget till producent. Men att ha en bra ledarskapsutbildning i grunden är mycket bra. Ofta är det så att man inom spelutveckling jobbar agilt och iterativt och kunskaper inom dessa områden är bra att skaffa sig.


Ljudläggare/ Sound designer

Ljudläggaren/sound designern har ansvar för spelets samlade ljud, det omfattar musik och ljudeffekter.

Hur utbildar man sig till ljudläggare/sound designer?

Jag vet ingen dedikerad ljudläggare/sound designer för spel och skulle nog inte direkt säga att det finns ett behov av av det. Detta på grund av att efterfrågan inte är så stor i.o.m. att det inte finns så många jobb att erbjuda. Visst är det mycket viktigt med ljud i spel för det förstärker upplevelsen precis lika mycket som grafik men på ett företag på ca 100 personer finns det max två stycken heltidsanställda ljudläggare/sound designers.

Man kan utbilda sig till ljudläggare/sound designer på Högskolan i Skövde.


3D-grafiker/ 3D artist

3D-grafikern har ansvar för att det utvecklas 3D-bilder i ett spel, och att det framställs nödvändig mängd av grafik till spelet. 3D-grafiker är ett stort begrepp, man kan vara både animatör, texturerare och tech artist. För att få en bättre bild av vad en 3D-grafiker gör rekommenderas att besöka olika 3D-forum. 3D-grafik är i dataspelsvärlden bilder representerande tredimensionella objekt skapade i en dator.

3D artist – Mikael Mellbris, Massive a Ubisoft studio

Level Artist – Jonas Mattsson, CD Project Red

Hur utbildar man sig till 3D-grafiker?

Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på Playgroundsquad, The Game Assembly, Futuregames och på Högskolan i Skövde. Det finns andra utbildningar också men de nämnda är stödmedlemmar i Dataspelsbranschen. Det är absolut inte nödvändigt att vara bra på att rita men som 3D-grafiker då man fokuserar sig på den tekniska biten, se Tech artist. Men över lag är det bilder man håller på med och då är det viktigt att man kan sin färg- och form när det gäller form, linje, perspektiv och dess uppbyggnad.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 3471 Tecknare, illustratör, dekoratör m.fl. Benämningen är:

 • Grafiker, 3D.

Conceptartist

Concept artisten tar fram visuella skisser för att beskriva och förmedla en vision. Det kan handla om att spelets karaktärer, miljöer och spelets känsla. Conceptaren får en beskrivning av en idé som ska visualiseras som han eller hon sedan jobbar vidare med. Ofta i 2D. Godkänns conceptarens koncept så lämnas bilderna över till en 3D-grafiker som sedan skapar en tredimensionell modell utifrån de bilder som sedan ska användas i spelet. Conceptarens bilder kan även användas i marknadsföringen för att sälja spelet.

 Concept artist – Robert Grafström, Massive a Ubisoft studio

 Hur utbildar man sig till concept artist?

 Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på Playgroundsquad, The Game AssemblyFuturegames och på Högskolan i Skövde. Det finns andra utbildningar också men de    nämnda är stödmedlemmar i Dataspelsbranschen. Någon direkt Concept-utbildning  finns inte då det inte finns ett så stort behov av denna yrkeskategori. Conceptaren bör däremot vara mycket duktig på bildskapande.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 3471 Tecknare, illustratör, dekoratör m.fl. Benämningen är:

 • Grafiker, game concept artist.

Texturerare

En texturerare är bra på att ta fram texturer, det vill säga att ta fram en ytas utseende och beskaffenhet.

Hur utbildar man sig till texturerare?

Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på Playgroundsquad, The Game Assembly, Futuregames och på Högskolan i Skövde. Det finns andra utbildningar också men de nämnda är stödmedlemmar i Dataspelsbranschen. Någon direkt textureringsutbildning finns inte men kan man sin 3D kan man specialisera sig på texturer.

I Arbetsförmedlingens Yrkeskategoriseringsdatabas hittar du detta jobb under SSYK 3471 Tecknare, illustratör, dekoratör m.fl. Benämningen är:

 • Grafiker, texturerare.

Tech artist

Med tech artist menas att man är en teknisk grafiker. Med det menas att man inte är personen som är bäst på att rita utan man är den personen som har förmåga att tekniska möjligheter för att få den bästa bilden. Med det menas till exempel att det är tech artisten som skapar den där brytningen av ljus i vattenfallets droppar.

Magnus Larsson – Technical Art Director, Massive a Ubisoft studio

Hur utbildar man sig till tech artist?

Rekommenderat är att man går en 3D-utbildning men som fokuserar på den tekniska biten. En tech artist är ofta länken mellan en grafiker och en programmerare. En tech artist behöver inte vara bra på att rita men han eller hon bör vara fokuserad på att lösa problem och vara mycket noggrann. Det finns tech artist forum där man kan ta till sig en hel del.  Kolla upp Playgroundsquad, The Game Assembly, Futuregames och Högskolan i Skövde.

I arbetsförmedlingens yrkeskategoriseringsdatabas från 1988 finns det inte ens en kategori som passar in på detta yrke. Dessutom har denna kategori blivit mer aktuell på senare tid. Branschen förändras inte enbart snabbt tekniskt.

5 kommentarer to “Yrkeskategorier”


 1. Lite matnyttigt | Spelutbildningar
  on Apr 6th, 2010
  @ 21:08

  […] Yrkeskategorier […]


 2. Tobias
  on Jul 6th, 2010
  @ 13:38

  Som studie- och yrkesvägledare är det här guldvärt! Att jag dessutom är själv väldigt spelintresserad och tycker det är spännande att få en inblick i vad de olika yrkeskategorierna gör, är bara en bonus.


 3. Ann-Sofie Sydow
  on Aug 19th, 2010
  @ 11:37

  Hej Tobias

  Men hur ska jag få ut denna information till ALLA :) studie- och yrkesvägledare. ge mig några tips….

  mvh
  Ann-Sofie


 4. Vill du bli spelutvecklare? | Xboxflickan & Nikke
  on Feb 16th, 2011
  @ 21:59

  […] ni lite nyfikna på det här med att plugga spelutveckling är Spelutbildningar.se en superbra sajt att hitta information på. Där kan man bland annat läsa om de olika […]


 5. Träffa The Game Assembly på YH-mässan i Malmö | Spelutbildningar
  on Mar 19th, 2012
  @ 17:14

  […] Yrkeskategorier […]

Skriv en kommentar

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.