Spelutbildningar

The Game Assembly tackar Svenska spelbranschen

Tags: , , , , , , ,

Var tionde människa på jorden spelar ett svenskt spel står det all läsa i Spelutvecklarindex.

Samtidigt säger Johanna Nylander, ansvarig för samhällsfrågor på Dataspelsbranschen: ”Det största problemet vi har nu är att det är svårt att hitta spelutvecklare”.

The Game Assembly vill vara en del av den lösningen och har därför sökt med 6 nya utbildningar hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vi vill öppna upp en ny skola i Stockholm där vi skulle utbilda med våra utvecklade och beprövade utbildningar som vi kört i Malmö sedan 2008:

Sedan har vi skrivit tre helt nya utbildningar som vi söker för att starta i Malmö:

  • Community manager för spel
  • Spelanimatör
  • UI/UX-designer för spel

Varje ansökan behöver 25 referenser från olika spelföretag och vi har fått så mycket stöd både skriftligt i text och i siffror då det gäller anställningsbehov. Allt som allt behöver spelföretagen anställa mellan 521-836 juniora spelutvecklare de närmaste åren.

Vi har även haft personer från branschen som har läst igenom våra ansökningar och gett värdefull feedback.

Nu är det upp till Myndigheten för Yrkeskögskolan att ge en start-signal.

Vi är redo och vill dela  med oss av våra kunskaper och fantastiska framtida spelutvecklare.

Spelutvecklarindex 2009

Tags: ,

Siffrorna för senaste Spelutvecklarindex presenterades nyligen. Rapporten visar hur många som arbetar med spelutveckling i Sverige och vad bolagen omsätter. Rapporten bygger på årsredovisningar från aktiebolag, eftersom bolagen har sju månader på sig att lämna in efter räkenskapsårets slut får vi fram siffror för 2009 tidigast i augusti 2010.

Till synes är det lite dystert att se en nedgång på antalet anställda. Det beror främst på Grins konkurs, de var trots allt över 200 personer. Antalet bolag är något mindre, det beror på några konkurser och företag som upphört, men också på att vi plockat bort företag som inte är längre har spel som sin huvudsakliga verksamhet. Samtidigt har dock flera nya bolag startats, vilket bådar gott för framtiden.

Ett annat sundhetstecken är att branschen gör en sammantagen vinst för första gången! Majoriteten av bolagen visar svarta siffror. Med ett antal stabila och stora studios som fokuserar på trippel-A i kombination med nya affärsmöjligheter som mobilspel, Facebook-spel. underleverantörer i form av specialister och digital distribution så ser det ljust ut för svenska spelutvecklare.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner från följande länk:

http://www.dataspelsbranschen.se/media/112355/dsb_utvecklarindex09-screen.pdf

Ljus utsikt trots kristider

Tags: , , , , , , , ,

Förra månaden höll jag en föreläsning om branschen med statistik, värdekedjan, exempel på spel och läget för marknaden, på Futuregames Academy på Berghs. Futuregames Academy är en av stödmedlemmarna så jag visste att det är en seriös utbildning. Likväl var jag lite nervös. Jag har föreläst för militärindustrin på ett seminarium, varit på Mjärdevi science park och vitt skiljda områden. Men jag har aldrig talat inför elever som utbildar sig till spelutvecklare. Närmaste är en föreläsning på Handelshögskolan då jag och Johan Kristiansson hade varsitt pass. Det känns som en tuffare utmaning när publiken är mer initierad, tänk om man inte har något att säga som de redan inte vet?

Men det gick bra. Bombaderade med bilder eftersom jag avskyr bullet points i Powerpoint-presentationer. Använde flitigt jordgloben och även Sting i Dune (tack till Per för inspirationen till den). De hade många kloka frågor om läget i branschen, synen på spel och hur utvecklingen kommer att se ut.

Jag märkte att det råder en viss oro bland studenterna efter Grins konkurs. Det har målats upp rubriker om kris i media, vilket är naturligt när ett stort bolag som haft mycket mediautrymme går omkull. Det är dock inte första gången ett stort bolag går i konkurs och antagligen inte heller den sista. Trots Grins bortfall har det varit en positiv utveckling och ur Grin har nya aktörer fötts som Supersledge, Outbreak Studios, Bitsquid och arvet lever vidare i Fatshark som använder Dieselmotorn i Lead & Gold. Apropå Fatshark så viskade en fågel i mitt öra att de tog emot praktikanter.

Lägg till andra nya bolag som Planeto, Doctor Entertainment, Fabrication Games och Machinegames Studios. Det bubblar i Sverige och det händer mycket. Med tanke på att det varit kristider och börsmänniskorna som har nerverna utanpå har haft panik, så har ändå svenska spelbranschen klarat sig relativt bra. Ett aktuellt exempel är EA som säger upp personal globalt, men som inte påverkar DICE som snarare har rekryterat i år eller Starbreeze som har avtal med EA.

Tittar man på Spelutvecklarindex 2008 så ökar antalet bolag och antalet anställda. Den stora förlustsiffran kommer till tre fjärdedelar från två stora bolag med internationella ägare som visar röda siffror. Att sådana företag något år visar röda siffror kan ha många förklaringar: royaltyintäkter som syns först i nästa bokföringsår, investeringar i nya projekt, redovisningsregler gentemot moderbolaget och liknande. Sett över en längre tid har båda dessa företag sunda finanser.

dsb_utvecklarindex08-right page.indd

Fakta om branschen i Sverige

Tags:

Statistik från Spelutvecklarindex 2007

Det kommer ofta frågor om hur stor branschen för spelutveckling är i Sverige, hur många som sysselsätts och geografisk spridning av bolagen. I den årliga rapporten Spelutvecklarindex redovisas svar på dessa frågor.

För 2007 uppgick den sammanlagda omsättningen till 959 miljoner kronor och antalet anställda till 1153 personer. Jämfört med 2006 är det en ökning med 49 procent i omsättning och 42 procent i sysselsättning.

Förutom all fakta är rapporten även intressant med sin karta över utvecklarna i Sverige. Här kan man se var alla studios ligger, vilket kan vara värdefullt om man planerar göra karriär inom spelutveckling i Sverige.

Eftersom rapporten bygger på årsredovisningar råder en viss eftersläpning. Bolag har nämligen en viss tid på sig att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket . Rapporten publiceras på hösten och bygger på det förra kalenderåret.

Ladda ner rapporten från Dataspelsbranschens hemsida genom att klicka här.

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.