Spelutbildningar

Vad gör jag?

Tags: , , , ,

Kvinnor spelar spel.

Spelbranschen är mansdominerad.

Objektifiering av kvinnor är inte rätt. Varken i spel, film eller i litteratur eller annat media.

Jag har inga svar eller lösningar men…

…jag vill att fler kvinnor söker sig till spelbranschen.

…jag vill att fler kvinnor söker sig till spelutbildningar.

…jag vill att lärarutbildningarna satsar mer på att diskutera genusperspektiv.

…jag vill att lärarutbildningar jobbar med interaktivitet, spel och simulering.

…jag vill att förskolelärare även berömmer små pojkar för att de är söta och pyssliga och ger flickorna lika stort utrymme vid den eventuella datorn som finns på plats.

…jag vill att förskolor slänger alla könsstereotypa spel åt fanders. Jag ger fullstänigt fan i om ”tjejerna vill spela prinsesspel”.

jag vill att det ska vara en självklarhet att man kan välja kvinnokaraktärer i alla spel….och då inte enbart framtunga med totalt obekväma rustningar som överdriver och framhäver 85% av kroppen. Det har blivit bättre men det kan alltid bli ännu bättre.

…jag kan göra denna lista hur lång som helst…

…men vad gör jag för att få förändring i detta?

1. Jag jobbar med spelbranschen

2. Jag har genusfrågor som en kontinuerligt tema i alla föreläsningar jag gör på skolor, företag och organisationer.

3. Jag sitter i ledningsgruppen på tre KY-utbildningar och en advisory board på en högskola. Vi varje mötestillfälle ställer jag frågor som rör deras marknadsföring, intagningsprocess och annat som är aktuellt på agendan i ett genusperspektiv.

4. När det är tjejer som mailar mig angående spelfrågor och vart de ska ta vägen med sina drömmar är jag extra noga med att lyfta fram vikten av att det ska komma fler kvinnor i branschen.

5. När jag träffar på personer(i och i kretsen runt branschen)som visar på en snedvriden kvinnosyn och spel är jag noga med att påpeka detta. Det finns undantag då jag bara gårdärifrån då jag anser att det är slöseri på min tid..men jag har aldrig stött på det på ett spelföretag. De värsta kommentarerna kommer ”utifrån”.  Råkar det vara någon som jag känner mer så är jag noga med att tydligöra mina åsikter.  Oftast handlar det om en aningslös jargong men det är under inga som helst omständigheter ok.

6. När jag anordnar föreläsningar eller seminarier är jag noga med att i största möjliga mån få hälften kvinnliga hälften manliga föreläsare och/eller deltagare. Om jag vid tillfällen handlar tanklöst och har övervägande män på listan är jag så pass lyckligt lottad att jag har min kollega Per som påpekar detta.

7. Jag rekommenderar ”tjej-grupper” på de spelutbildningar jag jobbar med.

 8. Jag jobbar vid sidan om Dataspelsbranschen med en spelutbildning där vi  aktivt för diskussioner om jämställdhet. Och vi har kommit en bit på väg genom att öka antalet kvinnliga sökande och antalet kvinnor som går på utbildningen. Men vi kvoterar inte in någon på kön, ursprung eller social härkomst. Vi tar enbart in talang men som alla vet sitter det inte i könet eller ursprunget.

9. Jag kanske inte skriver så mycket om genusfrågor i min blogg. Det är något jag får bli bättre på.

10. Jag jobbar aktivt med att sprida information om forskning som finns och pågår när det gäller spel och spel och lärande. Detta kommer över lag att öka ”the social awareness” runt spel och förhoppningsvis öka intresset för att söka sig till spelbranschen.

11. Jag letar kontinuerligt efter kvinnor på utbildningar och på företag som kan föreläsa och som kan agera mentorer.

Enbart en ökad kvinnlig representation räcker dock inte för att spelbranschen(eller i någon annan bransch heller för den delen) ska bli jämställt. Det krävs även utbildning och en kontinuerlig diskussion. Jag jobbar med det dagligen.

Jag är en stolt feminist med en rosa dator som jobbar med spelbranschen…men jag är inte perfekt.

Hur tänker man?

Tags: , , , , ,

Jag jobbar för Dataspelsbranschen. En branschorganisation som har spelutvecklare som medlemmar. En stor del av mitt jobb går ut på att träffa ungdomar som ska bli spelutvecklare vilket jag tycker är otroligt roligt. Häromdagen träffade jag en grupp och jag pratade om Dataspelsbranschen, spelutbildning och vikten av att skolorna håller sig fria från illegalt kopierade spel, mjukvara och annat. För mig är det sistnämnda en moralfråga till syvende och en självklarhet sedan 80 % om inte mer av de PC-spel som spelas är piratkopierade. De pengar som branschen går miste om skulle enligt mig kunna gå till fler arbetsplatser i spelbranschen, fler företag och mer pengar till den skapande processen. Jag har läst boken ”Gratis? – om kvalitet, pengar och skapandets villkor” som min kollega Per Strömbäck har varit redaktör för. En bok jag rekommenderar varmt att alla läser.

… Tillbaka till mitt möte med de blivande spelutvecklarna… Efter ett tag var det två som väldigt tydligt poängterade för mig att de laddade ner alla sina spel illegalt samt att den ena var med i Piratpartiet. Ok… Rent tidsmässigt fanns det inget utrymme att kommentera detta. Jag log tillbaka men frågor började hopa sig i mitt huvud. Varför var det viktigt att säga detta till mig? Vad skulle jag göra med den informationen? Och hur tänker de egentligen om sin framtid och hur ska de få ihop pengar till att betala sina studielån? För en sak är säker…det kostar pengar att ta fram ett spel, stort som litet. Hårdvara, mjukvara, licenser, lokal, timlön under utvecklingstiden, timlön under produktionsperioden, studielån, försäkringar, mat osv osv. Varför söker man sig till en utbildning som uppenbarligen samarbetar med en bransch som skulle må mycket bättre av att illegal nedladdning av spel sågs som samma sak som att sno kläder i affären?

Jag är också tacksam för att vi lever i ett land där vi har åsiktsfrihet. Alla får tycka vad de vill.

Jag kan förstå om man som ung uppfattar mig som en del av den vuxenvärld man vill göra uppror emot, kanske ses jag som en del av etablissemanget. Jag har inget problem med att uppfattas som vuxen men det är inget jag går omkring och tänker på att jag är. Jag har inga problem med att alla inte gillar mig…jag kan t o m uppfatta det som en utmaning och vara tacksam över det.

Jag är inte ute efter att starta en debatt om illegal nedladdning … Det är Per så mycket bättre på än vad jag är … Jag undrar bara hur man tänker leva på ett hantverk som man uppenbarligen inte vill ha betalt för att man utövar.

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.