Spelutbildningar

Stödmedlemskap

StödmedlemFör att Sverige ska ha världens bästa datorspelsutbildningar behöver dialogen mellan industri och utbildningar utvecklas. Dataspelsbranschen erbjuder med ett stödmedlemskap en unik direktkontakt mellan svenska utbildningar och svensk spelsindustri.

Vi inbjuder alla Högskolor/Universitet och Yrkeshögskolor som utbildar blivande datorspelsutvecklare att söka medlemskap i Spelplan-ASGD, som utgör ena halvan av Dataspelsbranschen, intresseförening och branschorganisation för spelutvecklingsföretag i Sverige.

Vad ger ett Stödmedlemskap en utbildning?

  • Dataspelsbranschen verkar för att branschrepresentanter deltar i utbildningarnas ledningsgrupp/advisory boards och kvalitetsarbete.
  • Dataspelsbranschen verkar för kontinuerlig dialog med YH-myndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer.
  • Dataspelsbranschen verkar för att utbildningarna får förbättrad kontakt med branschföretagen.
  • Dataspelsbranschen verkar för stöd i praktikplatshantering. Vi erbjuder studentföreläsning i hur spelbranschen ser ut och hur man på bästa sätt söker jobb/praktikplats.
  • Förmånliga rabatter på dataspelsevenemang arrangerade av bland annat Dataspelsbranschen. Vi verkar bland annat för att ”Student day/Career expo” på Nordic Game Expo ska vara så relevant som möjligt för utbildningarna.
  • Evenemang, workshops och föreläsningar speciellt skapade för stödmedlemmar i Dataspelsbranschen.
  • Stödmedlemmar har tillgång till alla förmåner och medlemsservice som ordinarie medlemmar, men har ingen rösträtt på medlemsmöten eller möjlighet att inneha styrelseplats.

Dataspelsbranschen har en aktiv HR-grupp (personalchefer från ett antal större svenska spelföretag) som träffas regelbundet för att bland annat diskutera samarbetet med utbildningar.

Att vara stödmedlem är att vara i en relation med spelbranschen. Vi samarbetar för att den ska bli så intressant som möjligt för vi som branschorganisation vet att Sveriges framtid som spelnation hänger mycket på att vi kan utbilda tillräckligt många människor mer rätt kompetenser.

Vi vet också att våra medlemmar är intresserade av att ha så bra utbildningar som möjligt så de kan anställa kompetent personal. Att som företag hålla uppe en relation med alla utbildningar är svårt och till syvende och sist är det företagets eget mål som kommer i första hand.

Spelutbildningarna har ju ofta fullt upp med att bedriva utbildning och att upprätthålla en relation med spelföretag är tidskrävande. Detta är en av anledningarna som Dataspelsbranschen har valt att satsa på att vara denna länk mellan de båda parterna. Men det är fortfarande ett ömsesidigt deltagande. Det är ett stödmedlemskap som på detta sätt visar att utbildningen är mån om en relation till den bransch de utbildar för och som visar på att de har ett engagemang i studenternas framtid.

En lyckad satsning på utbildning ger Sverige en större konkurrenskraft när det gäller spel.

För mer information om stödmedlemskap: info@spelutbildningar.se.

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.