Spelutbildningar

Uppdatering i The Game Assemblys galleri

Tags:

Spelgrafikerna på The Game Assembly har haft inlämningar, både klassen som startade 2010 (10:orna) och klassen som startade 2011 (11:orna).

10:orna har haft en kurs som heter ”3D Advanced: Production project” där de studenterna jobbar med uppgifter från koncept till slutgiltig 3D-bild. Målet i denna kurs är att ta det till ”industri standard” utan att det ska ta för lång tid. Och givetvis är det studenten själv som tar fram konceptet och lämnar in den färdiga bilden i tid.Här är några exempel i galleriet.

11:0rna har precis gått igenom grunderna i 3D och är nu inne ”3D Intermediate: Production Projects”. Här har de bland annat jobbat med Low Poly-3D. Här är några exempel på bilder i vårt galleri.

Martin Carlssons pilot

3D Advanced: Production projects

Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel?

Tags: , , ,

Blir man våldsam av att spela våldsamma datorspel? Statens medieråd har tittat på vad forskningen på området säger och lanserar i dag rapporten Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 2000–2011.

Forskningen visar på ett statistiskt samband mellan våldsamma datorspel och aggression men lider av så allvarliga brister att den hittills inte lyckats leda hypotesen att våldsamma datorspel orsakar aggressivt beteende i bevis.

Statens medieråd har samlat in samtliga artiklar om våldsamma datorspel (VS) och aggression som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter sedan 2000.

Översikten visar att det finns ett statistiskt samband mellan aggression och VS men att man inte kunnat belägga att spel orsakar våldsamt beteende. En stor del av forskningen lider av allvarliga metodologiska brister. Man har använt sig av ett stort antal olika mått på aggression med oklara kopplingar till våldsamt beteende och sällan studerat andra bakom-liggande faktorer som påverkar både benägenhet att spela VS och personlig aggression.

Det fåtal studier som undersökt t.ex. problematiska familjeförhållanden och psykisk ohälsa visar att dessa faktorer förklarar både våldsamt beteende och benägenhet att spela VS. Hypotesen att VS orsakar våldsamt beteende hos personer med särskilda personlighetsdrag är för svagt utforskad för att kunna bevisas.

– Om forskningen inte kan ge några enkla svar huruvida spel gör barn aggressiva kanske vi vuxna ska sluta bedöma de spel barn spelar uteslutande utifrån om de är våldsamma eller inte. Istället bör vi ställa oss frågor som forskningen aldrig kommer att kunna besvara: vilka värderingar, normer och ideologier vill vi vidarebefordra till våra barn, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd.

– Dataspelsbranschen välkomnar rapporten från Statens medieråd. De här slutsatserna stämmer med vad liknande studier kommit fram till tidigare, bland annat en forskningsöversikt som Folkhälsoinstitutet gjorde 2005. Förhoppningsvis leder det till att diskussionen i högre grad baseras på fakta och mindre på myter, säger Per Strömbäck, Talesperson på Dataspelsbranschen.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet eller i en sammanfattad version här.

Textäventyr – studenternas första spel på The Game Assembly

Tags: , , , , , , , ,

Det första spelet man gör på The Game Assembly är ett textäventyrspel. Det är gjort i ett språk som heter Alan, vilket är så pass enkelt att alla ska kunna klara av att koda. Detta betyder att det inte finns någon avancerad tröskel för att ta till sig språket och programmeringen flyter på. Vid sidan om spelprojekten pluggar våra spelprogrammerare givetvis C++ men eftersom C++ är så nytt för dem i början är Alan en bra nivå på första spelet.

Textäventyrspel är inte så vanligt att göra nu för tiden men det är ett bra sätt att lära känna och bekanta sig med spelproduktion, spelhistoria, samarbete samt att alla de olika yrkeskategorierna på skolan kan försätta sig i den karaktär de ska börja bejaka; dvs karaktären som spelgrafiker, spelprogrammerare eller leveldesigner.

Som många kanske förstår är det inte aktuellt att göra en animerad trailer till dessa spelprojekt i o m att det enbart är 2D-bilder som används inuti spelet. Men det görs så många fina bilder som förtjänas att visas upp i dessa spel. Allt som allt är det 7 spel som görs. Spelen görs under 8 veckor på halvtid och de är 3 grafiker, 1-2 leveldesigners och 2-3 spelprogrammerare i varje grupp. Vi har försökt att lägga spelen i kronologisk ordning allt eftersom storyn avancerar.

Wordenstein

Meadowlands Factory

In Space No One Can Hear You Type

Project Haven

Catharsis

Locus Solus

Locura

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.