Spelutbildningar

Vad gör en concept artist?

taggar: inga

Concept artisten tar fram visuella skisser för att beskriva och förmedla en vision. Det kan handla om att spelets karaktärer, miljöer och spelets känsla. Conceptaren får en beskrivning av en idé som ska visualiseras som han eller hon sedan jobbar vidare med. Ofta i 2D. Godkänns conceptarens concept så lämnas bilderna över till en 3D-grafiker som sedan skapar en tredimensionell modell utifrån de bilder som sedan ska användas i spelet. Conceptarens bilder kan även användas i marknadsföringen för att sälja spelet.

 Hur utbildar man sig till concept artist?

Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på Playgroundsquad, The Game Assembly, Futuregames och på Högskolan i Skövde. Det finns andra utbildningar också men de jag nämnt är stödmedlemmar i Dataspelsbranschen. Någon direkt Concept-utbildning finns inte då det inte finns ett så stort behov av denna yrkeskategori. Conceptaren bör däremot vara mycket duktig på bildskapande.

Vad gör en 3D-grafiker?

Tags:

3D-grafikern har ansvar för att det utvecklas 3D-bilder i ett spel, och att det framställs nödvändig mängd av grafik till spelet. 3D-grafiker är ett stort begrepp, man kan vara både animatör, texturerare och tech artist. För att få en bättre bild av vad en 3D-grafiker gör rekommenderar jag att du går in på olika 3D-forum. 3Dgrafik är i dataspelsvärlden bilder representerande tredimensionella objekt skapade i en dator.

 Hur utbildar man sig till 3D-grafiker?

Du kan utbilda dig till 3D-grafiker på Playgroundsquad, The Game Assembly, Futuregames och på Högskolan i Skövde. Det finns andra utbildningar också men de jag nämnt är stödmedlemmar i Dataspelsbranschen. Det är inte absolut nödvändigt att vara bra på att rita men som 3D-grafiker men då fokuserar man sig på den tekniska biten, se Tech artist. Men över lag är det bilder man håller på med och då är det viktigt att man kan sin färg- och form när det gäller form, linje, perspektiv och dess uppbyggnad.

Vad gör ljudläggaren/sound designern på ett spelföretag?

Tags: ,

Ljudläggaren/sound designern har ansvar för spelets samlade ljud, det omfattar musik och ljudeffekter.

Hur utbildar man sig till ljudläggare/sound designer?

Jag vet ingen dedikerad ljudläggare/sound designer för spel och skulle nog inte direkt säga att det finns ett behov av av det. Detta på grund av att efterfrågan inte är så stor i o m att det inte finns så många jobb att erbjuda.Visst är det mycket viktigt med ljud i spel för det förstärker upplevelsen precis lika mycket som grafik men på ett företag på ca 100 personer finns det max två stycken heltidsanställda ljudläggare/sound designers.

Man kan utbilda sig till  ljudläggare/sound designer på Högskolan i Skövde.

Vad gör producenten på ett spelföretag?

Tags:

Producenten har ansvarar för att leda projektet och har därmed ansvaret för att allt fungerar och att produktionen blir klar i tid med den kvalité som kunden vill ha.

Producenten har det överordnade ansvaret för att samla designdokumentet och att alla levererar relevant information till de olika delarna. Samt ansvaret för de produktionsmässige delarna av designdokumentet

Var kan man utbilda sig till Producent?

Det finns ingen dedikerad spelproducentutbildning i Sverige. Att bli producent kräver många års erfarenhet av spelproduktion. Ofta är det så att man har jobbat inom en annan yrkeskategori innan man tar steget till producent. Men att ha en bra ledarskapsutbildning i grunden är mycket bra. Ofta är det så att man inom spelutveckling jobbar agilt och itterativt och kunskaper inom dessa områden är bra att skaffa sig.

Vad gör en Leveldesigner?

Tags: , , ,

Utifrån gamedesignerns upplägg till spelets gameplay och ADns visuella upplägg till spelets grafiska stil är det leveldesignerens uppgift att komma med förslag till banans rumsliga utformning och uppbyggnad. Detta görs med en enkel digital modell.

Denna modell ingår tillsammans med moodpaintings i den grundläggande diskussion för att säkra att storyn, gameplay, grafisk stil och karaktärer samt banans uppbyggnad samstämmer.

Därifrån arbetar leveldesignern vidare med det rumsliga uttrycket, materialkänsla, konstruktionernas uttryck, byggnadsdetaljer, fasaduttryck med mera i samarbete med ADn och de andra grafikerna.

 Hur utbildar man sig till leveldesigner?

Det finns ingen leveldesignutbildning men med en spelgrafikutbildning och/eller med lite programmeringskunskaper kan man komma långt. Men man kan även gå en designutbildning antingen på Högskolan i Skövde, Playgroundsquad eller Futuregames. Bara man är på det klara med att det krävs lite av varje kunskaper som jag nämnde ovan.

Generator 2009 i Malmö

Tags: ,

Jag har idag och igår varit på Generator 2009 i Malmö en konferens om de kreative näringarna. Det kostade en del att ta sig in men alla föreläsningar finns bevarade på Generators hemsida, alldeles gratis.

Vad fick jag då ut av denna konferens som jag var på. Jo, jag träffade andra kreativa näringars KY/YH-utbildningar. Eftersom jag fått indikationer på att YH-myndigheten vill slopa våra utbildningars möjligheter att ta in studenter på arbetsprover och intervjuer…och att YH-utbildningar enbart ska ta in på betyg..är det viktigt att vi samlar oss och informerar YH-myndigheten om vikten av behålla våra metoder.

Min fråga är framförallt var i ett betyg kan man avläsa driv, målmedvetenhet, vilja och samarbetsförmåga. Betygen säger enbart att man kommit överens med spelet i klassrummet på gymnasiet och att man lärt sig svara rätt. Tänk på dem som inte rättat sig in i ledet och som har en massa kunskaper som skolan inte har sett. Jag anser att man går miste om många människor om man stirrar sig blind på betyg.

Och säg att vi hade grafikutbildningar där vi inte tog in på arbetsprover….med tanke på bildämnets utrymme och innehåll i gymnasiet vore det orättvist att ta in studenter med betyg.

Jag har en hel del att skriva om detta men tar det nrä jag har formulerat mig klart.

Vad gör en Speldesigner?

Tags: , , ,

Speldesignern har ansvar för utveckling och genomförande av det överordnade spelkonceptet i förhållande till alla spelets olika element och nivåer, dvs. spelets ”gameplay” (regler och förutsättningar för att de produceras en god spelupplevelse) i alla dess delar (spelmekanik, spelets balans, spelets navigering, spelets handlingsstrukturer, spelfiktionen och spelupplevelsen) och att detta upplevs kontinuerligt i designen av spelvärlden, spelkaraktärer och spelstruktur på alla nivåer. Detta sker utifrån en grundlig kunskap om dataspelteori, som omfatter både spelhistoria, spelgenrer och spelestetik, men även en grundlig kunskap i andra populärkulturer.

Speldesignern har ansvar för, i samarbete  med Producenten, att planera och värdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser. Därutöver har Speldesignern ansvar för det speldesignmässiga i designdokumentet.

Hur utbildar man sig till speldesigner?

Att utbilda sig till speldesigner är mycket komplicerat. Det är mycket som ska in på schemat och ofta är det så att personen i fråga redan innan utbildningen har en hel del förkunskaper. Det finns designutbildning på Playgroundsquad, Högskolan i Skövde och på Futuregames.

Hur långt tid tar det innan man blir speldesigner på ett spelföretag?

Det är extremt sällan någon går direkt från en utbildning till att bli speldesigner på ett spelföretag. Startar man ett eget företag är det en annan sak men det är fortfarande ett yrke som kräver en hel del erfarenhet. För att bli speldesigner kan man ta andra vägar, t ex genom att jobba på QA eller som leveldesigner. På större företag med två studios har man två speldesigners som tar det övergripande designbesluten men på små företag kan det vara så att speldesignern får jobba med att programmera eller jobba med levels. Att bli speldesigner på ett större företag kan ta många år.

Vad gör en Art director (AD) på ett spelföretag?

Tags: , , , ,

AD medverker i utvecklingen av spelkonceptet, med ansvar for spelets visuella utformning. I samarbete med Projektledaren, och med ansvar för work flow av den visuella produktionen, planlägger och värderar ADn omfånget av det grafiska arbetet i tid och resurser.

På ett spelföretag har man troligtvis enbart en AD.

Hur utbildar man sig till art director?

Det finns ingen art director-utbildning i spel. AD är något man blir efter flera års erfarenhet av att jobba som spelgrafiker. Är det 3D som företaget jobbar med så har ADn troligtvis en 3D-grafikutbildning bakom sig.

Men bara för att man har jobbat med spelgrafik i många år betyder det inte att man automatiskt blir AD. För att bli AD måste man ha god förmåga att planera och strukturera arbete, ha god verbal förmåga när det gäller att berätta vad som är bra eller dåligt med en bild samt god samarbetsförmåga.

 Hur långt tid tar det innan man blir art director på ett spelföretag?

Jag skulle  gissa på att det tar ett antal år innan man får möjlighet att bli AD. Man ska ha många kvalitéer utöver sin bildmässiga förmåga. Noggrannhet, struktur, förmåga att samarbeta och stark kommunikationsförmåga både när det gäller samarbete och angående bilder.

Var kan man utbilda sig i spelgrafik med sikte mot att bli AD?

En bra start är att gå 3D-grafikutbildningarna på Playgroundsquad, Futuregames, Högskolan i Skövde och The Game Assembly.

Vad gör en spelprogrammerare?

Tags: , , , ,

Jag har nedan testat att göra en liten förklaring till vad en spelprogrammerare gör. Jag får ofta frågan och om jag inte riktigt har tid att svara så kan ju alltid leda dem till denna sidan. Jag har delat upp spelprogrammerare i lead och vanlig spelprogrammerare för att göra det lite mer intressant. Kommentera gärna om jag missat något. Jag kommer att följa upp med en massa andra yrkeskategorier…inte alla för det ser olika ut på alla företag.

Lead Spelprogrammeraren deltar i förproduktionen med ansvar för vad som  programmeringsmässigt är möjligt. Lead spelprogrammerare har även ansvar för att dela upp  designdokumentet till mindre programmeringsbara delmål och att deadlines för dessa hålls. Under själva produktionen har lead spelprogrammerare ansvaret för  att de överordnade programmeringsmässiga designvalen följer speldesignen och den visuelle stilen spelet har. Lead Spelprogrammeraren har dessutom ansvaret för att det görs ett tekniskt designdokument.  Det betyder att Lead Spelprogrammeraren har ansvar för i samarbete med Producenten att planera och värdera arbetets omfång i förhållande till tid och resurser.
Lead Spelprogrammeraren har ansvar för det programmeringsmässige delen av designdokumentet.

Vad gör en spelprogrammerare?

Spelprogrammeraren har ansvar för att programmera de enskilda delarna i spelet och att dessa överensstämmer med designdokumentet och den visuella stilen. Spelprogrammeraren ska dessutom dokumentera och synliggöra essentiella designval för de enskilda delarna så att de kan ingå i det tekniske designdokument.

Hur utbildar man sig till spelprogrammerare?

Man kan utbilda sig till programmerare på de flesta tekniska universitet och högskolor. Men gör man det ska man vara medveten om att det inte är med inriktning på spel. Inte för att det är anna typ av programmering men som student får man inte samarbetet med andra likasinnade. Dem få rman hitta på andra ställen. Vill man utbilda sig med andra som har samma mål med sin utbildning bör man välja utbildning med inriktning mot spel. Är man intresserad av att gå på högskola så kan man välja Högskolan i Skövde. Har man siktet inställt på kvalificerad yrkesutbildning så är det Playgroundsquad eller The Game Assembly.

”Hug a gamer day”

Tags: , ,

På söndag kramar vi varandra…vi gamers…med det menas halva Sveriges befolkning. Unga, gamla, män och kvinnor..njut av att vi har något gemensamt. Begränsa er inte vid vilka sorts spel en gamer spelar utan alla gamers. Jag spelar just nu ”Fat Princess”, ”Farmville” och once again ”Zooookeeper”.

Söndag den 29 november 2009 Hug a gamer day.

© 2009 Spelutbildningar. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.